Kongres Mentoringu 2016

110

uczestników, w tym 77 kobiet i 33 mężczyzn

10

angażujących wystąpień i dyskusji

28

prezenterów i panelistów

7

tematów warsztatowych

5

gości specjalnych

3

muzyków

1

sztuka teatralna

1

zagubione okulary, dużo wiedzy, emocji i nawiązanych relacji

Kongres mentoringu zdecydowanie trafił w moje oczekiwanie co do tematyki spotkania. W wydarzeniu wzięło udział wielu doświadczonych mentorów, właścicieli wielopokoleniowych firm rodzinnych jak również przedstawicieli biznesu z różnych branż. Możliwość przyjrzenia się relacji mistrz – uczeń oczami praktyków oraz wymiana wiedzy, szczególnie w formie warsztatów, z tak doświadczonymi osobami jest nieoceniona. Liczę, iż takich spotkań będzie więcej i będę miała możliwość jeszcze lepszego poznania zagadnienia mentoringu

Katarzyna Filip

HR Manager, Asus

Udział w Kongresie Mentoringu był ciekawym doświadczeniem i pozwolił mi zagłębić się w tematy mentoringu. Warsztatowa formuła sprzyjała wymianie dobrych praktyk oraz nawiązywaniu kontaktów. Wisienką na torcie był wieczorny spektakl. Gorąco polecam!

Wioletta Faszczewska

Sygnity

Kongres Mentoringu 2016 był jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem w całym zeszłym roku, gdzie praktycy i teoretycy odnaleźli wspólną platformę do wymiany doświadczeń i metod wspierających rozwój zarówno mentee jak i mentorów. Niesamowita oprawa muzyczna i teatralna jako klamra spinająca prezentacje, warsztaty i panele utrzymane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Czułem niedosyt po całym dniu, a zarazem cieszyłem się z nowych inspiracji i energii bijącej od poznanych osób. Tym bardziej z utęsknieniem czekam na Kongres Mentoringu 2017. Inne konferencje mogą tylko brać przykład. Rzadko jest tak merytorycznie i inspirująco przez cały dzień wydarzenia.

Dawid Pawłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Aforti Collections S.A.

Udział w Kongresie Mentoringu był bardzo inspirujący. Jako uczestnik, miałam możliwość posłuchać case studies największych programów mentoringowych w Polsce. Jako jeden z prelegentów, moja organizacja mogła wziąć udział w dyskusji na temat najlepszych praktyk wspierania Mentees, co jest jednym z kluczowych zagadnień w mojej pracy. Kongres mentoringu to duża dawka ciekawych spotkań z inspirującymi osobami, zarówno na scenie, jak i w kuluarach. To również możliwość spojrzenia na mentoring z innej perspektywy, dzięki spotkaniom z artystami i osobami, które dzieliły się doświadczeniem mentoringu nieformalnego.

Marta Migoń

Youth Business Poland Mentoring Manager